سامانه پاسخگویی به مسائل دینی

کــــــمــــــــتــــــــــــر از 24 ســـــــــاعــــــــــتـــــــ

سامانه پاسخگویی به مسائل دینی

کــــــمــــــــتــــــــــــر از 24 ســـــــــاعــــــــــتـــــــ۱۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

میخواستم بپرسم خوردن آلت زن یا اندام های دیگرش حرام است؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۸:۳۲
پاسخگو

اگر منی مرد بر روی زن بریزد ولی زن ارضا نشود، غسل بر زن واجب است؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۱۶
پاسخگو

اگر دختری فیلم بدنش بدون‌اجازه پخش شود چه گناهی گردن دختر می باشد؟

برای جبرانش چه کار کند که خدا او را ببخشد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۰۹
پاسخگو

چطوراست که میگویند اگر برای شیردهی روزه بخوری وتاسال بعدنتوانی روزه را بگیری هرروزه دو کفاره باید بدهی,حقیقت دارد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۱۴
پاسخگو

آیاپوشیدن کفش روباز از دیدگاه اسلام اشکال دارد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۰۹
پاسخگو

ماه های حرام کدامند؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۸:۲۰
پاسخگو

حکم شرعی سقط جنین ۲۰ روزه چه می باشد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۶:۲۵
پاسخگو

شخصی مرتکب گناهان کبیره متعددی شده ولی بخاطر یکی از آنها بسیار استغفار نموده .

اما بازهم نمیتواند خودش راببخشد چطور یقین حاصل کند که خداوند اورا مورد لطفش قرار داده و عفوش نموده...

راه های زدودن آثار گناهان کبیره چیست؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۸:۱۴
پاسخگو

آیا قران خواندن در دوره نفاس اشکال دارد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۸:۰۶
پاسخگو

آیا کاشت مژه برای وضو اشکال دارد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۸:۰۲
پاسخگو