سامانه پاسخگویی به مسائل دینی

کــــــمــــــــتــــــــــــر از 24 ســـــــــاعــــــــــتـــــــ

سامانه پاسخگویی به مسائل دینی

کــــــمــــــــتــــــــــــر از 24 ســـــــــاعــــــــــتـــــــ۲ مطلب با موضوع «مشاوره» ثبت شده است

اگر دختری فیلم بدنش بدون‌اجازه پخش شود چه گناهی گردن دختر می باشد؟

برای جبرانش چه کار کند که خدا او را ببخشد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۰۹
پاسخگو

شخصی مرتکب گناهان کبیره متعددی شده ولی بخاطر یکی از آنها بسیار استغفار نموده .

اما بازهم نمیتواند خودش راببخشد چطور یقین حاصل کند که خداوند اورا مورد لطفش قرار داده و عفوش نموده...

راه های زدودن آثار گناهان کبیره چیست؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۸:۱۴
پاسخگو