سامانه پاسخگویی به مسائل دینی

کــــــمــــــــتــــــــــــر از 24 ســـــــــاعــــــــــتـــــــ

سامانه پاسخگویی به مسائل دینی

کــــــمــــــــتــــــــــــر از 24 ســـــــــاعــــــــــتـــــــمن خواب دیده ام با همسرم همبسترم ولی لباس زیرم خیس نبود و چون خوابم سنگین بود نمیدانم که بدنم بی حس شده بود یا نه

این مسئله چه حکمی دارد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۵ ، ۱۷:۴۷
پاسخگو

اگرفردی از پدر یکی و از مادر سوا باشد، فرزندان با هم محرم اند؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۵ ، ۱۷:۴۱
پاسخگو

میخواستم بدونم انگشت های پا اگر شستش و اشاره و میانه لاک داشته باشد، می شود روی دوتا انگشت کوچک و کناریش وضو گرفت و مانعی ندارد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۴۴
پاسخگو

کجا ها وطن محسوب می شود و باید نماز و روزه را کامل گرفت؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۵ ، ۰۸:۴۸
پاسخگو

آیا ملاعبه (عشق بازی) با همسر در صورتی که نزدیکی و دخول صورت نگیرد، برای فرد روزه دار اشکال دارد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۴ ، ۱۰:۳۳
پاسخگو

آیا فطریه به جنینی که در داخل شکم مادرش هست شامل میشود؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۴ ، ۱۰:۱۳
پاسخگو

میخواستم بپرسم خوردن آلت زن یا اندام های دیگرش حرام است؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۸:۳۲
پاسخگو

اگر منی مرد بر روی زن بریزد ولی زن ارضا نشود، غسل بر زن واجب است؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۱۶
پاسخگو

اگر دختری فیلم بدنش بدون‌اجازه پخش شود چه گناهی گردن دختر می باشد؟

برای جبرانش چه کار کند که خدا او را ببخشد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۰۹
پاسخگو