سامانه پاسخگویی به مسائل دینی

کــــــمــــــــتــــــــــــر از 24 ســـــــــاعــــــــــتـــــــ

سامانه پاسخگویی به مسائل دینی

کــــــمــــــــتــــــــــــر از 24 ســـــــــاعــــــــــتـــــــ۳ مطلب با موضوع «اعتقادات» ثبت شده است

شخصی مرتکب گناهان کبیره متعددی شده ولی بخاطر یکی از آنها بسیار استغفار نموده .

اما بازهم نمیتواند خودش راببخشد چطور یقین حاصل کند که خداوند اورا مورد لطفش قرار داده و عفوش نموده...

راه های زدودن آثار گناهان کبیره چیست؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۸:۱۴
پاسخگو

آیا جایز است برای مطلع شدن از اینکه سحر شده ایم یا نه و یا برای ابطال آن به افرادی که موکل دارند مراجعه کنیم؟

در صورت منفی بودن پاسخ دراین مواقع چه باید کرد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۴ ، ۱۲:۰۲
پاسخگو

آیا خداوند گناهان کبیره را هم می بخشد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۴ ، ۱۳:۲۳
پاسخگو