سامانه پاسخگویی به مسائل دینی

کــــــمــــــــتــــــــــــر از 24 ســـــــــاعــــــــــتـــــــ

سامانه پاسخگویی به مسائل دینی

کــــــمــــــــتــــــــــــر از 24 ســـــــــاعــــــــــتـــــــ۲ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

آیا ملاعبه (عشق بازی) با همسر در صورتی که نزدیکی و دخول صورت نگیرد، برای فرد روزه دار اشکال دارد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۴ ، ۱۰:۳۳
پاسخگو

آیا فطریه به جنینی که در داخل شکم مادرش هست شامل میشود؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۴ ، ۱۰:۱۳
پاسخگو