سامانه پاسخگویی به مسائل دینی

کــــــمــــــــتــــــــــــر از 24 ســـــــــاعــــــــــتـــــــ

سامانه پاسخگویی به مسائل دینی

کــــــمــــــــتــــــــــــر از 24 ســـــــــاعــــــــــتـــــــاگر کسی مجبور شود بخاطر اینکه آبرویش حفظ کند، قسم قرآن خورده و بعد هم عمل نکند، چه حکمی دارد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۴ ، ۰۹:۵۱
پاسخگو

آیا در موقع قاعدگی باید با وضو قرآن بخوانیم؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۴۶
پاسخگو

میخواستم بپرسم اگه نماز شکسته قضا داشته باشیم، باید شکسته بجا آورد یا کامل؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۳۲
پاسخگو